Oralna hirurgija

Bezbolna oralna hirurgija u lokalnoj anesteziji

Intervencije koje se najčešće izvode kod nas:
• Vađenje zuba (ekstrakcija)
• Hiruško vađenje impaktiranih i poluimpaktiranih zuba (umnjaka)
• Resekcija vrha korena zuba (apikotomija)
• Uklanjanje viličnih cisti
• Frenektomije
• Dodatak veštačke kosti (augmentacija)
• Pretprotetska priprema (nivelacija alveolarnog grebena)
• Ugradnja implantata

ortalna hirurgija stomatološka ordinacija dental zdravlje vrnjačka banja

 

page top