Lečenje kanala korena – endodontski tretman

Tretman kanala korena zuba

Endodontski tretman ili „lečenje zuba“ ili „vađenje živca“ primenjuje se u slučaju infekcije kanala korena, kao i kod zuba koji su pretrpeli traumu ili prelom. Pacijent se najčešće javlja sa problemom pulsirajućeg bola koji često budi iz sna.

Cilj ovog tretmana je da se sačuva zub, umesto da se izvadi. Time se čuva funkcija žvakanja, estetika, vilična kost ostaje očuvana, a sto je najvažnije, taj zub može kasnije da posluži kao nosač za krunicu ili most.

Sam proces lečenja podrazumeva otklanjanje akutnog bola, odstranjivanje zapaljene ili inficirane pulpe (živca), čišćenje i oblikovanje kanala korena gde je bio smešten „živac“. Nakon potpune mehaničke i hemijske obrade, kanal korena se puni odgovarajućim pastama. Nakon završene faze lečenja zuba, pristupa se nadoknadi ili obnavljanju krunice zuba.

dental-zdravlje-konzervativa-02rootcanal_illustration

page top